WYCENY / KOSZTORYSY

Bardzo często kluczowym czynnikiem decydującym o realizacji lub zaniechaniu inwestycji są koszty. Aby je poznać konieczne jest opracowanie kosztorysu.

Usługi kosztorysowania i analiz ekonomicznych oferujemy nie tylko klientom dla których projektowaliśmy obiekt, ale również inwestorom posiadającym już dokumentację z innych źródeł, firmom wykonawczym oraz inwestorom chcącym podsumować koszty zrealizowanej właśnie inwestycji.

Realizacja zleconych nam usług może mieć formę:

 • szacunkowej wyceny wskaźnikowej dającej orientację w ogólnych kosztach planowanej budowy,
 • przedmiaru robót będącego podstawą do wyceny robót przez potencjalnych wykonawców,
 • kosztorysu inwestorskiego zawierającego przedmiar robót, szczegółowy kosztorys, tabelę elementów oraz zestawienia robocizny materiałów i sprzętu ,
 • kosztorysu skróconego wymaganego przez bank do wypłaty kolejnych transz kredytu inwestycyjnego,
 • kosztorysu ofertowego pomagającego wykonawcy w przygotowaniu oferty składanej inwestorowi,
 • kosztorysu powykonawczego dającego pełny pogląd na koszty poniesione na danym etapie realizacji budowy, bądź po jej zakończeniu,
 • weryfikacji kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego pod kątem zmian cen rynkowych lub poszukiwania możliwych oszczędności podczas realizacji,

Materiałem wyjściowym do wykonania takich wycen mogą być:

 • dokumentacja projektowa opracowana przez nas lub inne biura,
 • przedmiary dostarczone przez klienta,
 • pomiary i inwentaryzacje wykonane przez nas na obiekcie,
 • dokumentacja finansowa zebrana podczas realizacji inwestycji,

Do współpracy zapraszamy również inne biura projektowe – z Klaisz i z regionu, które do wykonanych przez siebie dokumentacji muszą dołączyć kosztorysy lub przedmiary.