Zachęcamy do kontaktu


ZR INWESTYCJE Sp. z o.o.
Wróblewskiego 18/904A, 93-578 Łódź
NIP: 729 273 28 24
KRS: 0000821144


Natalia Janicka
e. koordynacja@zloterece.pl
t. 734 734 931

Tobiasz Pietrzak

prezes zarządu
CEO Chief Executive Officer
e. zloterece@zloterece.pl


Inwestycje

kontakt

Łukasz Laskowski

dyrektor techniczny
CTO Chief Technology Officer
e. lukasz.laskowski@zloterece.pl
t. 660 302 230


Inwestycje

kontakt

Natalia Janicka

sekretarka
Secretary
e. koordynacja@zloterece.pl
t. 734 734 931


Inwestycje

kontakt

Kamil Rzeźnicki

kierownik biura
Business Support Manager
e. kamil.rzeznicki@zloterece.pl


Inwestycje

kontakt

Emil Strożek

koordynator działu technicznego
Coordinator
e. inwestycje@zloterece.pl
t. 734 734 932


Inwestycje

kontakt

Robert Trojanowski

koordynator działu technicznego
Coordinator
e. kosztorysy@zloterece.pl
t. 734 734 933


Inwestycje

kontakt

Leszek Kruk

Główny Majster
Chief Foreman
e. leszek.kruk@zloterece.pl


Inwestycje

kontakt

Cezary Ossowski


Project Manager
e. budowa@zloterece.pl


Inwestycje

kontakt

Mateusz Wróblewski

brygadzista
Foreman
e. mateusz.wroblewski@zloterece.pl


Inwestycje

kontakt

Krzysztof Rosiński

brygadzista
Foreman
e. krzysztof.rosinski@zloterece.pl


Inwestycje

kontakt
Oddział firmy Warszawa

Artur Rokicki


Project Manager
e. artur.rokicki@zloterece.pl
t. 734 609 600


Inwestycje

kontakt